Filters:
Run Time: 2:18
U.S. Release Date: -
MPAA Rating: "NR" (Violence)
Genre: DRAMA
Director: Tian Zhuangzhuang
Cast: Chen Xiaoman, Zhang Wenyao, Yi Tian, Lu Liping, Pu Quanxin, Li Xeujian, Guo Baochang

"I finished shooting The Blue Kite in 1992. But ...